PRAVNO OBVESTILO

Pogoji uporabe portala stroji.net
Ta dokument opisuje pogoje uporabe portala stroji.net, pod kar štejemo vse strani in podstrani na naslovu www.stroji.net.
Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Spreminjanje pogojev uporabe
To pravno obvestilo lahko družba Interflex d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe Grafična podoba strani (v kar ne sodijo objavljene fotografije vozil in logotipi trgovcev ter znamk) in vsa programska koda sta intelektualna lastnina podjetja Interflex d.o.o. Vsebina, objavljena na teh spletnih straneh, so lahko reproducira le v nekomercialne namene in se jo ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Omejitev odgovornosti
Vsi uporabniki uporabljajo portal stroji.net na lastno odgovornost. Podjetje Interflex d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi portala stroji.net oziroma dela v imenu podjetja Interflex d.o.o, ne odgovarja za nobeno škodo (vključno z tisto, ki jo povzročijo virusi) , oziroma škodo ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in oglasov na portalu stroji.net ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Podjetje Interflex d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Skušali pa bomo kar najbolj zmanjšati morebitne tehnične napake.

Zasebnost in osebni podatki
Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev naših spletnih strani zelo pomembna. Zato so vsi podatki, ki jih pridobimo na spletnem mestu , uporabljeni izključno v namene, za katere so bili pridobljeni. Vse osebne podatke bomo hranili v tajnosti in jih ne bomo posredovali nikomur brez vašega predhodnega privoljenja.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Prepovedano je:

Splošno
Interflex d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, doda, odstrani ali skrajša predolge oglase oziroma ustrezno predela besede, če niso v skladu s slovenskim jezikom, pravili lepega vedenja ali če so moralno ali pravno sporni; Interflex d.o.o. si prav tako pridržuje pravico zavrniti ali delno spremeniti mali oglas.
Primeri spornih oglasov, ki se brišejo:
-oglaševanje lastne dejavnosti, prodajnega programa...
-nepravilno objavljeni kontaktnimi podatki
-neresnični kontaktni podatki
-oglas z zavajajočo ceno
-oglas z neprimerno ali sporno fotografijo
-vsebinsko neprimeren oglas
-podvajanje oglasov
-oglas, ki ne ponuja enoznačno določenega stroja/izdelka
-dovoljen je vnos do petih oglasov za nove oz. nerabljene stroje/izdelke

Uporabnik se strinja, da se za potrebe kršitev ob oddaji oglasa zabeleži datum, ura oglasa in IP številka ter da se v primeru suma, da je prišlo do kršitev uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Uporabniki portala stroji.net se zavezujejo, da bodo njihovi vsebinski in slikovni oglasi resnični, z oddajo oglasa pa prevzemajo tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost.

Uporabnik se tudi strinja, da se vse fotografije, objavljene na portalu stroji.net , v desnem spodnjem kotu označijo z oznako stroji.net z namenom, da se prepreči nepooblaščeno kopiranje.