Pomoč za uporabo oglasnika
Kaj so to uporabniški računi?
Na portalu stroji.net se za oddajanje, urejanje, brisanje oglasov uporabljajo uporabniški računi.
To pomeni, da ima vsak uporabnik svoj uporabniški račun s pomočjo katerega enostavno upravlja z oglasi.
Do uporabniškega računa pridemo tako, da kliknemo na gumb MOJI OGLASI. Če ste se že registrirali vpišete uporabniško ime in geslo in pritisnete gumb PRIJAVA.
Kako se prijavim na portal?
Prijavite se tako, da v meniju izberete gumb MOJI OGLASI, tam pa potem vpišete svoje uporabniško ime in geslo.
Kako registriram novega uporabnika?
Novega uporabnika registrirate tako, da kliknete na gumb MOJI OGLASI in potem glede na to ali ste fizična oseba oziroma podjetje, kliknete ustrezen gumb REGISTRACIJA. Pod registracijo vnesete svoje uporabniško ime, geslo, elektronski naslov. Vnos elektronskega naslova je obvezen, saj vam bomo na njega poslali elektronsko pošto, v kateri se nahaja povezava. Z klikom na to povezavo je registracija zaključena.
Kako spremenim uporabniške nastavitve?
Ko ste enkrat prijavljeni, lahko spremenite uporabniške nastavitve pod gumbom OSEBNE NASTAVIVE.
Tukaj je možno spremeniti uporabniško geslo, osebne nastavitve in objavljene kontaktne podatke ob oglasu, kateri so vezani na uporabnika in vam jih ni potrebno vnašati ob vsaki oddaji oglasa.
Kako spremenim uporabniško geslo?
Geslo lahko spremenite pod osebnimi nastavitvami. Spremenite ga tako, da enostavno dvakrat vnesete novo geslo, se odjavite in nato ponovno prijavite z novim geslom.
Kaj lahko storim v primeru pozabljenega uporabniškega gesla?
V primeru, da ste pozabili geslo za svoj uporabniški račun, vpišete pod pozabljeno geslo elektronski naslov, katerega ste vnesli ob registraciji, Na ta elektronski naslov vam bomo poslali novo geslo, katerega lahko ob prvi prijavi spremenite.
Kako oddam svoj oglas?
Svoj oglas oddate tako, da kliknete na gumb MOJI OGLASI, ki se nahaja v zgornjem menuju. Če že imate uporabniški račun se prijavite z svojim uporabniškim imenom in geslom. Po uspešni prijavi kliknete v levem menuju gumb ODDAJ OGLAS, zberete glavno kategorijo in nato še podkategorijo. Pojavijo se vam vnosna polja kamor vnesete podatke o vašem oglasu.
Kako poteka vnos oglasa?
Vnos oglasa poteka v štirih korakih:
 • v prvem koraku vnesete podatke o oglasu,
 • v drugem koraku vnesete kontaktne podatke,
 • v tretjem koraku dodate fotografije,
 • v četrtem koraku sledi predogled oglasa
Oglas je objavljen takoj po obvestilu o uspešni oddaji oglasa. Oddaja oglasa je za fizične osebe brezplačna, traja pa 30 dni. Po tem času pa lahko oglas ponovno obnovite.

Dodajanje fotografij:
Portal stroji.net uporablja najnovejšo tehnologijo pri dodajanju fotografij. Tako načeloma ni važno kako veliko fotografijo dodajate, vendar se vam bo čas prenosa v primeru fotografij visoke ločljivosti zelo podaljšal. Zato priporočamo fotografije velikosti 640X480 pix. V kolikor boste imeli težave, ali pa je vaša internet povezava prepočasna, lahko vaše fotografije pošljete na naslov e-pošte infostroji.net ter dopišete, h kateremu oglasu sodijo. Fotografije bo brezplačno dodal naš administrator.
Kako brišem oglas?
 • oglas vnešen z prijavo

 • Pod "Moji oglasi" se prijavite s svojim uporabniškim imenom. Ob uspešni prijavi se vam prikažejo vsi oglasi.
  Če so vam kateri oglasi že potekli jih najdete pod poteklimi oglasi, kjer jih lahko obnovite. Prav tako lahko aktivni oglas prestavite pod potekle.
  Oglas lahko zbrišete tako, da kliknete na gumb "briši" v tabeli oglasov in sledite navodilom. Spremembe se upoštevajo nemudoma.
  Ko oglas zbrišete se trajno izbriše iz baze podatkov.

 • oglas vnešen brez prijave

 • Pod "Moji oglasi - Urejanje oglasa (vnesite kodo oglasa)" vnesite kodo, ki ste jo prejeli ob vnosu oglasa po elektronski pošti. Če ste vnesli pravilno kodo, sem vam prikaže povezava za urejanje oglasa. Ob kliku na njo, se vam odpre novo okno z vsebino oglasa. Na vrhu odkljukate "je aktiven" in kliknete gumb "Shrani".
Kako urejam oglas?
 • oglas vnešen z prijavo

 • Pod "Moji oglasi" se prijavite s svojim uporabniškim imenom. Ob uspešni prijavi se vam prikažejo vsi oglasi.
  Če so vam kateri oglasi že potekli jih najdete pod poteklimi oglasi, kjer jih lahko obnovite. Prav tako lahko aktivni oglas prestavite pod potekle.
  Oglas lahko urejate tako, da kliknete na gumb "uredi" v tabeli oglasov. Pravtako pa se ta gumb pojavi ob prikazu rezultata iskanja oglasov, če le ta oglas pripada vam.
  Urejanje se izvede v novem oknu(zavihku). Spremembe oglasa se shranijo ob kliku na gumb "Shrani".

 • oglas vnešen brez prijave

 • Pod "Moji oglasi - Urejanje oglasa (vnesite kodo oglasa)" vnesite kodo, ki ste jo prejeli ob vnosu oglasa po elektronski pošti. Če ste vnesli pravilno kodo, sem vam prikaže povezava za urejanje oglasa. Ob kliku na njo, se vam odpre novo okno z vsebino oglasa. Ko ste končali z vnosom popravkov kliknite na gumb "Shrani".
Kako obnovim oglas?
Za obnavljanje oglasov morate biti prijavljeni pod svojim uporabniškim imenom. Ko ste prijavljeni vidite vse oglase katere ste oddali.
Postavite se na prikaz poteklih oglasov. Oglas lahko obnobite tako, da kliknete na gumb obnovi v tabeli oglasov. Spremembe se upoštevajo nemudoma.
Kako iščem oglase?
Obstaja več načinov iskanja oglasov, za iskanje oglasov pa ni potrebno biti prijavljen v sistem.

Prvi način iskanja je hitro iskanje. V tem načinu hitro iščemo po določenih kategorijah, vendar nam v večini vrne večje število zadetkov.

Če hočete iskati podrobneje, uporabite podrobno iskanje tako da, izberete v levem menuju gumb IŠČI OGLAS. Nato si izberete rubriko in odpre se vam okno kjer lahko izberete večje število kriterijev. Lahko se zgodi da vam sistem ne najde nobenega oglasa v primeru da boste izbrali veliko število kriterijev.
Kako objavim svojo reklamo?
Za objavo vaših reklam nas kontaktirajte na infostroji.net. Objavimo lahko že izdelano reklamo, ali pa jo po vaših željah izdelamo sami.
Ne najdete odgovora za vaš problem?
V primeru da naletite na kakršno koli težavo pri uporabi portala stroji.net in svojega odgovora ne najdete v pomoči, nam pošljite elektronsko sporočilo z opisom problema na elektronski naslov: infostroji.net.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Izdelava mobile2ds © Copyright 2007 by www.stroji.net. Vse pravice pridržane. ver.3.1.6